Psychotherapie

Het eerste gesprek is een soort kennismakingsgesprek, waarbij we in eerste instantie luisteren naar je moeilijkheden en verwachtingen. We geven je uitleg over onze manier van werken. Als we ons samen kunnen vinden in een manier om je moeilijkheden aan te pakken, kunnen we verdere afspraken plannen.

Individuele vragen

    –  Stress
    –  Depressie
    –  Burn-out
    –  Rouw en verlies
    –  Twijfels
    –  Laag zelfvertrouwen
    –  Seksualiteit
    –  …

Het belangrijkste is dat je het zelf ergens lastig mee hebt en met ondersteuning naar een oplossing wil zoeken. 

Relatie- en gezinsmoeilijkheden

Wanneer het in je (of jullie) relatie niet goed gaat, kan je (kunnen jullie) ons raadplegen om te helpen zoeken naar een oplossing. Hierbij baseren we ons op Emotionally Focused Therapy en leggen we de focus op de interactie. Indien gewenst, gaan we dieper in op specifieke moeilijkheden (communicatie, seksuele problemen, moeilijkheden met de kinderen,…)

Het kan tevens gaan om moeilijkheden met je ex-partner, met je (stief-)ouders, met je (stief-)kinderen, … Samen bekijken we of het zinvol is om andere (al dan niet samenwonende) gezinsleden in de gesprekken uit te nodigen. We gaan steeds op zoek naar een andere manier van met elkaar omgaan zodat het voor iedereen prettiger wordt. 

Scheidingsgerelateerde vragen

Vanuit onze opleiding en ervaring hebben we een specifieke expertise en interesse in de volgende thema’s:

    –  Ouderschap na scheiding
    –  Kinderen en scheiding
    –  Conflictueuze scheiding
    –  Verwerking na een breuk
    –  Nieuw samengestelde gezinnen
    –  …

In onze groepspraktijk kunnen relatiebegeleiding en bemiddeling goed op elkaar aansluiten. Je kan meer hier meer over bemiddeling lezen.

De duur van een begeleiding is afhankelijk van je (jullie) vraag en de aard van de moeilijkheden. Soms heb je aan enkele ondersteunende gesprekken genoeg om verder te kunnen. Indien je steeds op dezelfde moeilijkheden of patronen botst, kan een therapie opgestart worden. In het begin van dit begeleidingsproces kom je gewoonlijk wekelijks of tweewekelijks op gesprek. Aan het eind van de begeleiding neemt de frequentie van de sessies doorgaans af. 

De afspraken worden steeds in onderling overleg gemaakt. Het belangrijkste criterium is dat je het zelf zinvol vindt om op gesprek te komen. 

Kostprijs therapie:
    Individueel gesprek (1u): 75 euro*
    Koppel- of gezinsgesprek (1u15-1u30): 100 euro*
                    *Contant te betalen

praktijk_psychotherapie_01
Praktijkruimte Therapie
Lijn einde tekst