Welkom

Iedereen heeft het wel eens moeilijk met zichzelf of in de omgang met anderen. Meestal lukt het om op eigen kracht, met de steun van je omgeving, door een moeilijke periode te komen. Als je er echter niet alleen door geraakt, kan een gesprek met een professionele buitenstaander aangewezen zijn. Vaak heb je aan enkele ondersteunende gesprekken genoeg om verder te kunnen.

Als je echter steeds op dezelfde moeilijkheden of patronen botst, kan een begeleidingsproces, coaching of therapie je helpen om ze te leren herkennen, begrijpen en er anders mee om te gaan. Centraal in dit proces is dat we samen op zoek gaan naar jouw manier om je beter te voelen. Meer info over het verloop van een therapie en een overzicht van de vragen waarmee we je kunnen helpen, vind je onder de pagina “Therapie”.

Wanneer er een familiaal conflict is, kan je via bemiddeling werken aan regelingen of afspraken die rust brengen en aanvaardbaar zijn voor iedereen. Onder de knop “Bemiddeling” kan je meer lezen over de methodiek en het verloop van een bemiddeling.

Wie zijn we” geeft je een overzicht van onze opleidingen en werkervaring. Je vindt er tevens een aanbod naar professionele krachten: cursussen op maat en supervisie.

Onder de knop “Praktisch” schetsen we tot slot een aantal praktische aspecten van onze hulpverlening. Hier vind je ook onze contactinformatie.

Lijn einde tekst