Wie zijn we

Vicky Maes

Ik behaalde een licentiaat in de criminologie (KULeuven, 1998) en in de familiale en seksuologische wetenschappen (KULeuven, 2000) en genoot een verdiepende opleiding in:

– systeemtheoretische psychotherapie (Interactie-Academie, 2005)
– bemiddeling in familiezaken (KULeuven, 2006)
– bemiddeling in burgerlijke en handelszaken (UGent, 2012)
– Acceptance and commitment therapy (ACT-Academie, 2014).

Ik heb meer dan 20 jaar ervaring in psychotherapeutisch werk verbonden aan een centrum voor levens en gezinsvragen CAW in het domein van relaties, scheidingsgerelateerde vragen, ouderschap en opvoeding. Heden werk ik als deeltijds inhoudelijk supervisor voor het CAW.
Sedert 2008 verdiepte ik me eveneens in individuele therapie, relatie- en seksuele moeilijkheden in het kader van een praktijk voor psychotherapie. In 2012 startte ik mijn eigen praktijk voor psychotherapie en bemiddeling te Dilbeek, waar ik sinds 2014 samenwerk met Bea.

Als gastdocent verzorg ik voor het vormingscentrum VCOK de training voor de postacademische vorming bemiddeling in Familiezaken en gespecialiseerde nascholingen voor ouderschapsbemiddelaars (www.vcok.be). Tevens ben ik gastdocent bij de Interactie-Academie (www.interactie-academie.be). Ik heb sedert 10 jaar ervaring in het geven van coaching en supervisie rond ouderschap en scheiding, bemiddeling, therapie …

Ik ben tevens auteur van verschillende artikels rond scheiding en bemiddeling:

“Trajectbemiddeling: mensen helpen weloverwogen kiezen voor hun weg in de scheidingssituatie”, Systeemtheoretisch Bulletin, JG31, 2013, SB3, 369-378.pdf

“Kind en ouders machteloos in een bezoekruimte”, Systeemtheoretisch Bulletin, JG28, 2010, 159-168.pdf.

Brochure: “Wat met de kinderen? Leidraad voor ouders die uit elkaar gaan”, uitgave van Caw Delta, 2005.

“Bemiddeling – Meer dan een hype?”, Systeemtherapie, JG30, 2018, nr. 3, 131-133.

Sinds 2006 ben ik erkend als Bemiddelaar in Familiezaken door de Federale Bemiddelingscommissie (www.cfm-fbc.be/nl). Tevens ben ik aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (www.seksuologen-vlaanderen.be) en erkend als klinisch seksuoloog.

Bea Lambrecht

Ik ben van oorsprong licentiaat in de rechten (KULeuven, 1983) en heb sindsdien diverse diepgaande opleidingen gevolgd waaronder :

– postacademische opleiding bemiddeling in familiale zaken (KULeuven, 2009, 1jr)
– bemiddeling in sociale zaken (mcSociale, 2011, 1jr)
– oplossingsgerichte systeemtherapie (Korzybski Instituut, 2012, 4jr)
– systeemtheoretische psychotherapie (Interactie-Academie, 2014, 2jr)
– coachen van medewerkers en teams in verandering (CFIP,2016, 1jr)

Reeds meer dan 30 jaar ben ik werkzaam in Human Resource Management. Sinds 2012 neem ik ook psychologische begeleiding en ondersteuning op en verdiep me in individuele– en relatietherapie.

Graag vertrek ik vanuit de nieuwsgierigheid naar wat mensen drijft in het omgaan met de toenemende complexiteit van onze leef- en werkcontext. Via oplossingsgerichte gesprekken wordt op zoek gegaan naar gepaste oplossingen en werkbare doelen ‘op maat van de cliënt’.

Ik werk in het Nederlands, Frans en Engels en begeleid vaak cliënten van verschillende culturele achtergronden. 

In 2008 startte ik een eigen praktijk in HR-advies, familiale en sociale bemiddeling en psychotherapie. Sinds 2014 werk ik ook bij Vixconsult voor bemiddeling en psychotherapie. Daarnaast ben ik deeltijds familiaal bemiddelaar bij het CAW. 

Sinds 2010 ben ik erkend als Bemiddelaar door de Federale Bemiddelingscommissie (www.fbc-cfm.be) en ben aangesloten bij Bemiddeling vzw, Médiations asbl, mcSociale asbl en VVDO vzw.

Aanbod voor professionelen

Een organisatie of team kan een cursus op maat vragen rond de thema’s ouders en kinderen in scheidingssituaties, nieuw samengestelde gezinnen, hulpverlening in scheidingssituaties, bemiddeling, …
Deze onderwerpen, waarin we expertise en een ruime ervaring hebben, worden hierbij steeds bekeken vanuit systeemtheoretische invalshoek.
Prijzen en praktische modaliteiten zijn onderling overeen te komen.

Wanneer professionelen zich in hun eigen praktijk willen bekwamen in deze onderwerpen, kunnen zij ook supervisie vragen, zowel individueel als in groep.
Vorm, inhoud, duur en intensiteit zijn onderling overeen te komen. De prijzen zijn afhankelijk van de grootte van de groep.

praktijk_psychotherapie_04
Lijn einde tekst