Privacyverklaring

Omgaan met vertrouwelijke gegevens en beroepsgeheim

Indien je na een kennismakingsgesprek beslist om een begeleiding (waaronder bemiddeling en therapie) op te starten, dan is het voor een kwaliteitsvolle dienstverlening nodig dat ik relevante persoonlijke informatie opvraag en bijhoud :

  1. Je naam, geboorteplaats en -datum, adres, telefoonnummer en eventueel mailadres
  2. Gegevens van andere relevante behandelaars (bv. huisarts)
  3. Data van de sessies (inclusief afspraken die zijn verzet of waarop je niet aanwezig was)
  4. Aantekeningen over de inhoud van de sessies
  5. Documenten die ik krijg van derden, die relevant zijn voor de begeleiding (verslagen van andere begeleidingen, vonnissen, …)
  6. Informatie die ik zelf opmaak voor derden (aanwezigheidsattesten…)
  7. Informatie die jij mij bezorgt in het kader van de begeleiding (bv. huiswerkopdrachten)
  8. Documenten uitgewisseld tussen ons in het kader van de begeleiding (bv. e-mails, tekstberichten…)

Deze gegevens beperken zich tot de beoogde doelstelling van de begeleiding en worden door mij op een zorgvuldige en veilige manier bewaard gezien ze onder de discretieplicht en het beroepsgeheim vallen. Ze kunnen enkel worden gedeeld met derden in het kader van de begeleiding én na jouw uitdrukkelijke toestemming. Indien het dossier betrekking heeft op een begeleiding met verschillende partijen (bv. een koppel) dan is de toestemming van alle betrokken partijen nodig.

Het beroepsgeheim kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden doorbroken, bv. in een noodsituatie waarbij sprake is van een duidelijk en acuut gevaar dat op geen andere manier kan worden afgewend.

De gegevens worden door mij bijgehouden in een beveiligd dossier. Vixconsult heeft veiligheidsmaatregelen getroffen opdat je dossier niet in de handen van derden zou terechtkomen.(zoals: gesloten kast, computer beveiligd met een paswoord…).

Ik bewaar jouw gegevens gedurende een periode van 5 jaar, een periode die zal ingaan vanaf ons laatste contact.

Je hebt steeds de mogelijkheid om onjuistheden in verband met je persoonsgegevens te verbeteren. Hiervoor kan je schriftelijk contact opnemen met me. Je behoudt het recht tot inzage in je dossier of om je toestemming voor het verwerken van deze gegevens terug in te trekken.

Indien je bijkomende vragen zou hebben kan je me steeds contacteren. Je kan voor verdere informatie of klachten ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie’) : gegevensbeschermingsautoriteit.be

Bij de opstart van de begeleiding zal je schriftelijke toestemming gevraagd worden voor het verwerken van je persoonsgegevens.

Pijl terug